Bez kategorii

Praktyk 2015 w Neuroedukacji -Szkoła Strukturalnego NLP

Bardzo serdecznie zapraszam na Praktyka do Szkoły Strukturalnego NLP prowadzonego przez moich nauczycieli Izę Krawczyk-Rudzińską i Marka Rudzińskiego, będących założycielami Neuroedukacji i nowej marki biznesowej nFactor.

Opis szkolenia

Prezentowany w Neuroedukacji Program Praktyk NLP Nowej Generacji jest unikalnym programem rozwijanym i udoskonalanym w ciągu ostatnich 20 lat przez Izę Rudzińską i Marka Rudzińskiego. Program ten łączy NLP Nowej Generacji z innymi metodami uczenia generatywnego oraz dokonywania zmian systemowych w sferze osobistej i zawodowej. Faktycznie, uczestnicy otrzymują program NLP Nowej Generacji oraz pogłębiony trening rozwoju osobistego i grupowego w jednym. Uczestnik ma okazję rozwijać się w trzech sferach: 1) intelektualnej, dzięki dostarczonej systematycznej wiedzy, 2) kompetencji, umiejętności, dzięki systematycznym ćwiczeniom, 3) świadomości własnego ja.

Program trwa 21 dni i składa się z cyklu siedmiu spotkań 3-dniowych. Ma on formę dynamiczną, co przejawia się w tym, że ogólna struktura programu jest stała, natomiast poszczególne zagadnienia programowe są wprowadzane w kolejności dopasowywanej do potrzeb grupy i poszczególnych uczestników. Postępy uczestników są na bieżąco monitorowane i traktowane indywidualnie. Każdy uczestnik może liczyć na wsparcie i pomoc zarówno ze strony prowadzących jak mi innych uczestników. Nie ma oficjalnego egzaminu pisemnego na zakończenie szkolenia. Natomiast, każdy z uczestników przechodzi egzamin praktyczny w trakcie szkolenia. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, podobnie jak wykonywanie zalecanych ćwiczeń i wykazywanie postępów. W przypadku niemożności uczestniczenia w spotkaniu z powodów niezależnych od uczestnika istnieje możliwość uzupełnienia zajęć z następną grupą, tj. za rok. Na ten czas uczestnik otrzymuje zaświadczenie z wyszczególnionymi tytułami zajęć, w których brał udział. Przed szkoleniem odbywają się indywidualne rozmowy telefoniczne kwalifikacyjno-informacyjne z jednym z trenerów prowadzących.

Certyfikat Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji upoważnia posiadacza do praktykowania NLP Nowej Generacji w samodzielny, etyczny sposób, zgodnie z najlepszą wiedzą w tej dziedzinie. Podobnie, jak dyplom lekarza upoważniający go do praktykowania sztuki i wiedzy medycznej, certyfikat ten jest czasowym potwierdzeniem kwalifikacji posiadacza. W obydwu dziedzinach wymogiem jest podnoszenie kwalifikacji poprzez uaktualnianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.

Naszą intencją jest troska i dbałość o to, by osoby posiadające certyfikaty Neuroedukacji wykazywały się najwyższym poziomem kompetencji, aktualną wiedzą, a przede wszystkim etyczną postawą nacechowaną ciekawością i chęcią do uczenia się, gdyż poprzez to potwierdzają swoją zdolność, by taki certyfikat otrzymać.

Oczekujemy, że absolwenci szkolenia Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji będą pragnęli podnosić swoje kwalifikacje i pomagać innym, podnosząc jednocześnie, jakość swojego własnego życia. Uczenie się jest stałym procesem, a metoda NLP rozwijana jest przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Z tego powodu Certyfikat Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji jest wydawany przez Neuroedukację na okres 2 lat i jego odnawianie jest łatwe i odbywa się automatycznie. Minimalnym wymogiem przedłużenia ważności certyfikatu jest uaktualnianie wiedzy z zakresu NLP poprzez uczestniczenie raz na dwa lata, w co najmniej jednym 3-dniowym szkoleniu prowadzonym przez uznany instytut/trenera NLP.

Korzyści

Jakie są możliwe korzyści i nauki z udziału w Programie Praktyk Sztuki NLP Nowej Generacji:

 • określisz priorytety, dla których chcesz znaleźć miejsce w swoim życiu, a realizując je uzyskasz większe poczucie sensu i spełnienia,
 • nauczysz się jak przekraczać osobiste trudności, które w przeszłości powstrzymywały Cię przed robieniem tego, co dla Ciebie ważne,
 • dowiesz się jak realizować cele życiowe i zawodowe pozostając w zgodzie ze sobą i dbając o dobre relacje z innymi, będąc spójnym systemowo wewnętrznie i zewnętrznie,
 • nauczysz się utrzymywać zdrowe relacje ze sobą i z innymi ludźmi,
 • uzyskasz głębsze zrozumienie i świadomość procesu komunikowania się, na poziomie czysto językowym oraz głębszym – związanym z motywami,
 • nauczysz się sprawniej posługiwać swoim umysłem i udoskonalisz swoje procesy poznawcze, dzięki czemu staniesz się bardziej obecny i uzyskasz większe poczucie sprawczości w swoim własnym życiu,
 • osiągniesz głębszy spokój i rozluźnienie, dzięki czemu łatwiej poradzisz sobie z wyzwaniami codziennego życia,
 • będziesz odczuwał więcej radości oraz innych pozytywnych emocji, ponieważ nauczysz się transformować ograniczające stany emocjonalne we wspierające,
 • będziesz w stanie dzielić się tymi umiejętnościami ze swoją rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami,
 • staniesz się bardziej atrakcyjnym wzorem dla swoich dzieci,
 • będziesz działał sprawnie i zużywał mniej energii w obliczu zmian,
 • będziesz w stanie uczyć się znacznie szybciej, co pozwoli Ci rozwijać swoją karierę zawodową oraz swoje zainteresowania,
 • będziesz potrafił wypowiadać się w sposób asertywny i znajdował rozwiązania win-win w obliczu trudności pojawiających się w relacjach z ważnymi dla Ciebie osobami,
 • dzięki zrozumieniu istoty modelowania będziesz w stanie doskonalić swoje umiejętności w ważnych dla Ciebie dziedzinach,
 • oraz wiele innych korzyści, które sam odkryjesz na drodze do świadomego życia.

Dla kogo

Szkolenie otwarte dla osób dorosłych, które pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjno – informacyjną.

Terminy Praktyka 2015 !

 1. 29-31 stycznia 2015
 2. 26-28 lutego 2015
 3. 2-4 kwietnia 2015
 4. 7-9 maja 2015
 5. 2-4 lipca 2015
 6. 27-29 sierpnia 2015
 7. 1-3 października 2015

Opłata za szkolenie

Płatność za całość 7900 zł – wpłata do 15 stycznia 2015
Płatność w dwóch ratach:
– Pierwsza rata w wysokości 4250 zł – wpłata do 20 stycznia 2015 
– Druga rata w wysokości 4250 zł – wpłata do 7 kwietnia 2015
Płatność przed każdym spotkaniem:
– spotkanie I i VII – po 1400 zł
– spotkanie II, III, IV, V, VI – po 1200 zł

Prowadzący

Izabela Krawczyk-RudzińskaIzabela Krawczyk-Rudzińska

Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest współzałożycielem firmy konsultingowo – szkoleniowej Neuroedukacja założonej w 1991 roku. NLP Master Trainer z 25 letnim stażem w prowadzeniu szkoleń i treningów zarówno dla osób indywidualnych jak i organizacji.

Czytaj więcej…

Marek RudzińskiMarek Rudziński

Konsultant ds. sprzedaży i strategii rynkowej oraz zarządzania w 18 krajach Europy Południowej i Wschodniej . Psycholog, ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Licencjonowany trener NLP z 25-letnim doświadczeniem. Współtwórca wielu innowacyjnych programów szkoleniowych, w tym Sales Factor Navigator Sprzedaży, Akademia Zarządzania, MBA Essential, jak również metody Coachingu Strukturalnego.

Czytaj więcej…

Standard

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge