Krzysztof Róg

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (ukończonych z najlepszą oceną na roku). W chwili obecnej w trakcie studiów podyplomowych na Wydziale Lekarskim – Collegium Medicum (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku psychoterapia.

Beneficjent licznych szkoleń organizowanych m.in. przez:

 • Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Studium Kliniczno-Dydaktycznego oraz Szkoły Nauk Medycznych Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza dotyczących diagnozy oraz leczenia zaburzeń seksualnych (Certyfikaty nr 17826/2017, 18758/2017, 21424/2017, 28880/2017, 3334/2018, 11904/2018, 33283/2019, 33241/2019, 35033/2019, 2862/2020, 2877/2020, 14628/2020, 18906/2020, 18231/2020, 19489/2020, 21076/2020, 21131/2020, 1318/2021, 1895/2021, 2318/2021, 7774/2021)
 • Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej Szkoły Nauk Medycznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Bik dotyczących endokrynnych aspektów zaburzeń płodności i dysfunkcji seksualnych (Certyfikat nr 1210/2021)
 • Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa oraz dr n. pr. lek. med. Iwony Wrześniewskiej-Wal dotyczących prawa medycznego (Certyfikaty nr 19853/2019, 20378/2019, 19093/2020, VI-JSPM-30/2020)
 • Klinikę Kardiologii Studium Kliniczno-Dydaktycznego oraz Szkoły Nauk Medycznych Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Bronisława Bednarza dotyczących resuscytacji krążeniowo-oddechowej (Certyfikaty nr 18296/2019, 17572/2020)
 • Zakład Zdrowia Prokreacyjnego Szkoły Nauk Medycznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie dotyczących prowadzenia badań naukowych i dobrych praktyk publikacyjnych w medycynie (Certyfikat nr 8109/2021)

Praktyczne umiejętności zdobywał w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego (w skład którego wchodzą m.in.: Oddział Psychiatrii oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego) będącym bazą dla II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Staż kliniczny odbywał w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Pracował w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności jako cywilny psycholog działu penitencjarnego oraz seksuolog w jednej z polskich jednostek (dysponent trzeciego stopnia) Służby Więziennej.

Współpracował z trzema warszawskimi poradniami psychologiczno-seksuologicznymi (Ośrodek „Mapa Zmian“, Ośrodek „Droga Do Zmian“ oraz Poradnia „Synergia“).

Obecnie współpracuje z dwoma placówkami Centrum Medycznego Damiana: Centrum Zdrowia Psychicznego – Nowolipie oraz Centrum Zdrowia Psychicznego – Racławicka.

Prowadzi prywatną praktykę.

Współzałożyciel Centrum Terapii SINON.

Członek zespołu badawczego pierwszego polskiego laboratorium głębokich sieci neuronowych w dziedzinie psychologii oraz seksuologii – sexAI lab. Współtwórca modelu konwolucyjnej sieci neuronowej klasyfikującej dziewięć typów legalnych materiałów pornograficznych z dokładnością klasyfikacji: 91,88%.

Zakres usług:

 • konsultacje psychologiczne (dzieci, młodzież, dorośli) wiek: 12+
 • konsultacje seksuologiczne (dzieci, młodzież, dorośli) wiek: 12+
 • konsultacje psychoterapeutyczne (dzieci, młodzież, dorośli) wiek: 12+
 • terapia seksuologiczna indywidualna
 • terapia seksuologiczna par
 • psychoterapia indywidualna