Zarządzanie

Wierzymy, że ludzie mogą podejmować celowe działanie, i byliśmy świadkami takich zachowań. To jasne, że nikt nie może działać bez przerwy w sposób zorientowany na cel we wszystkim, czym się zajmuje. Od czasu do czasu musimy zatrzymać się, by móc się rozkoszować zapachem róż. Ale możemy działać celowo przez część czasu i w części tego, co robimy. W takich momentach i dzięki takim działaniom, często nieoczekiwanie dla siebie, odnajdujemy sens naszego życia. Każdy z nas może dokonać poważnej zmiany, odmieniając w ten sposób nie tylko swoją sytuację, lecz także sytuację i cel, do którego zmierza jego rodzina, społeczność, korporacja i Świat – i to tylko dzięki zaangażowaniu się w celowe działanie .

Szkolenia, które proponujemy są odpowiedzią na pytanie jak stworzyć organizację, w której zwykli ludzie osiągają niezwykłe wyniki. Z pewnością znasz firmy, których pracownicy są kompetentni, dbają o interes całej organizacji i chętnie podejmują się nowych zadań. Te firmy potrafią korzystać z ludzkich talentów. Zapewne widziałeś też firmy pełne bystrych, ciężko pracujących i przyzwoitych ludzi, którzy mimo wszystko nie osiągają dobrych wyników, ponieważ organizacja nie pozwala im zabłysnąć i zniechęca do wysiłku.

Dzięki naszym szkoleniom Twoja firma będzie mogła wiele  osiągnąć, zamiast podcinać pracownikom skrzydła, zacznie   oddziaływać na nich pozytywnie. Dowiesz się jak zbudować organizację, która uwalnia ludzki potencjał.

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń dla firm:

Szkolenie Integracyjne typu Team building

Dobrze współpracujący zespół to podstawa sukcesu nowoczesnej firmy. Zgrani i rozumiejący się wzajemnie pracownicy działają sprawniej i efektywniej, a także szybciej rozwiązują pojawiające się problemy. Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów budowania zespołu jest szkolenie integracyjne , na którym pracownicy wykonują zadania zespołowe, pozornie niezwiązane z pracą. Zadania te uczą ich jednak współpracy i koordynacji swoich działań w różnych warunkach. Coraz więcej przedsiębiorstw sięga po takie szkolenia. Na szkoleniu zachodzi proces budowania zespołu . Dzięki grom integracyjnym zespół zaczyna doskonale współpracować i przekłada się to na wyniki w pracy.

ZARZĄDZANIE STRESEM – Kontrola emocji

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które wpadają w złość, są zmęczone,  z trudem znajdują czas na to, co lubią. A może stres pobudza Cię do działania, ale czujesz, że dłużej nie dasz rady? Jeżli zauważasz u siebie objawy stresu to szkolenie jest dla Ciebie.

Stres pojawia się, gdy otoczenie stawia przed Tobą trudne wyzwania. Ale to jeszcze nie znaczy, że w takich momentach masz zapomnieć o radości, poddać się frustracji i pozwolić, by zjadły Cię nerwy. Przy odrobinie wysiłku możesz wyeliminować nie tylko objawy, ale i przyczyny.

Szkolenie to odpowie na pytanie czym jest stres?

 • stres, większości z nas kojarzy się z doświadczeniami przykrymi i niepożądanymi.
 • stres sam w sobie nie jest destrukcyjny, a samo napięcie nie jest jeszcz stresem.
 • zbyt niski poziom napięcia może stanowić tak samo silne źródło stresu jak jego nadmiar.
 • stresu doświadczamy wtedy gdy stawiane nam wymagania wykraczają poza nasze możliwości sprostania im
 • stres sam w sobie nie jest destrukcyjny, lecz po prostu niezbędny.

Dzięki temu szkoleniu poradzisz sobie ze stresem, który działa w sposób demobilizujący i destruktywny.  Skorzystasz ze sprawdzonej metody czterech kroków, dzięki , którym będziesz potrafił wcześnie wykryć symptomy stresu, poznasz źródła swojego stresu, opanujesz umiejętności, które pomogą Ci w walce ze stresem, w końcu będziesz mógł stworzyć własny plan antystresowy.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Trening ten pozwala na opanowanie sztuki efektywnego zarządzania ludźmi. Biorąc w nim udział poznasz własny styl zarządzania innymi i dopasujesz go do poziomu kompetencji i motywacji podwładnych. Niezbędnym warunkiem tego jest uświadomienie sobie, że ludzie są różni. Różnimy się swoją wiedzą, doświadczeniem, wychowaniem, kulturą, poglądami, talentami czy naturalnymi preferencjami. Samo poznanie tego, skąd ktoś czerpie energię do życia, w jaki sposób gromadzi informacje, według jakich kryteriów podejmuje decyzje, czy i jak organizuje swoje otocznie, jest bardzo ważne, ale jeszcze istotniejsze jest, jak to się praktycznie przekłada na naszą z nim współpracę. Dzięki udziałowi w szkoleniu usprawnisz własne działania jako lider.

 • Jak zatrudniać właściwych pracowników w firmie? Jak oddziaływać na pracownika, aby stał się lojalny wobec firmy? Jak motywować pracownika i doskonalić jego umiejętności?
 • Jak zatrzymać najlepszych a pozbyć się nieefektywnych?

Pracownicy są najważniejszym kapitałem firmy. Od ich profesjonalizmu zależy sukces firmy i jej dalszy rozwój. Należy ich więc dobierać z rozwagą. Dzięki temu szkoleniu: Zrozumiesz zależności pomiędzy rozwojem firmy a potrzebą zatrudniania nowych pracowników. Poznasz zasady działania i filozofię marketingu wewnętrznego. Dowiesz się jak funkcjonuje dział HR. Odpowiesz sobie na pytanie, czy firma powinna zatrudniać zewnętrzną firmę HR ? Zdobędziesz wiedzę niezbędną do zatrudniania najlepszych pracowników. Poznasz sposoby poszukiwania i selekcji kandydatów na pracowników.

ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE

Program Zaawansowane Zarządzanie jest odpowiedzią  na pytanie: jak stworzyć organizację, w której zwykli ludzie osiągają niezwykłe wyniki?

Z pewnością znasz firmy, których pracownicy są kompetentni, dbają o interes całej organizacji i chętnie podejmują się nowych zadań. Te firmy potrafią korzystać z ludzkich talentów. Zapewne widziałeś też firmy pełne bystrych, ciężko pracujących i przyzwoitych ludzi, którzy mimo wszystko nie osiągają dobrych wyników, ponieważ organizacja nie pozwala im zabłysnąć i zniechęca do wysiłku.

Dzięki naszemu szkoleniu Twoja firma będzie mogła wiele  osiągnąć, zamiast podcinać pracownikom skrzydła, zacznie oddziaływać na nich pozytywnie. Dowiesz się, jak zbudować organizację, która uwalnia ludzki potencjał. Poznasz metody zarządzania kadrami w siedmiu niezwykłych firmach.

ZARZĄDZANIE CZASEM

Efektywne zarządzanie czasem to sprawdzone wskazówki i techniki, dzięki którym będziesz mógł ocenić, jak wykorzystujesz swój czas, a także lepiej nim zarządzać i wdrożyć nowe metody pracy. Znajdziesz tu wiele gotowych pomysłów, praktycznych rozwiązań i porad. Bez względu na to, jak bardzo jesteś zajęty, ten zwięzły przewodnik podpowie Ci, jak ograniczyć straty czasu i przestoje w pracy. Będziesz mógł skierować uwagę na priorytetowe zadania i podążać drogą sukcesu — to zmieni Twoje życie na lepsze! Efektywne zarządzanie czasem to sprawdzone wskazówki i techniki, dzięki którym będziesz mógł ocenić, jak wykorzystujesz swój czas, a także lepiej nim zarządzać i wdrożyć nowe metody pracy. Znajdziesz tu wiele gotowych pomysłów, praktycznych rozwiązań i porad. Bez względu na to, jak bardzo jesteś zajęty, ten zwięzły przewodnik podpowie Ci, jak ograniczyć straty czasu i przestoje w pracy. Będziesz mógł skierować uwagę na priorytetowe zadania i podążać drogą sukcesu — to zmieni Twoje życie na lepsze!Efektywne zarządzanie czasem to sprawdzone wskazówki i techniki, dzięki którym będziesz mógł ocenić, jak wykorzystujesz swój czas, a także lepiej nim zarządzać i wdrożyć nowe metody pracy. Znajdziesz tu wiele gotowych pomysłów, praktycznych rozwiązań i porad. Bez względu na to, jak bardzo jesteś zajęty, ten zwięzły przewodnik podpowie Ci, jak ograniczyć straty czasu i przestoje w pracy. Będziesz mógł skierować uwagę na priorytetowe zadania i podążać drogą sukcesu — to zmieni Twoje życie na lepsze!

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

Wprowadzaj innowacyjne pomysły w życie. Informacja we współczesnym świecie jest najcenniejszym towarem i źródłem przewagi nad konkurencją. Z tego właśnie powodu zarządzanie nią – sposób, w jaki firmy pozyskują, przekazują i wykorzystują pozostające w ich dyspozycji zasoby intelektualne – stało się niezwykle istotne. Wykorzystanie dostępnych zasobów informacyjnych w procesie zarządzania może znacząco wpłynąć na jego efektywność. Sprawnie zarządzana organizacja może „uczyć się” sama, wykorzystując doświadczenia pracowników i sygnały z zewnątrz. Prawidłowo sterowany proces twórczy spowoduje szybkie wdrażanie nowych projektów, a odpowiednie kierowanie kreatywnymi ludźmi pozwoli na maksymalne wykorzystanie ich potencjału intelektualnego. Niniejsze szkolenie powstało w oparciu o zbiór artykułów poświęconych metodom zarządzania wiedzą. Ukazały się one w Harvard Business Review – cenionym przez menedżerów, naukowców i przedsiębiorców czasopiśmie, wydawanym przez jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie. Autorami artykułów są uznani fachowcy z dziedziny zarządzania. W swoich artykułach opisują oni zasady rozwiązywania problemów w organizacjach, definiowania nowych sposobów myślenia, wyciągania wniosków z własnych doświadczeń i zarządzania potencjałem intelektualnym pracowników.

 • Zarządzanie organizacją opartą na wiedzy
 • Wykorzystywanie doświadczenia pracowników
 • Zarządzanie procesem twórczym
 • Proces uczenia się organizacji
 • Wdrażanie innowacji w firmie
 • Rozwijanie potencjału intelektualnego

Istnieje wiele definicji zarządzania wiedzą. Ważnymi podmiotami gospodarczymi, które zajmują się zarządzaniem wiedzą są firmy konsultingowe.PricewaterhouseCoopers definiuje zarządzanie wiedzą jako „sztukę przetwarzania informacji i aktywów intelektualnych w trwałą wartość dla klientów i pracowników organizacji”. 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Dobry menedżer projektu nie wpada w pułapkę nadziei: wie, że nierozwiązane problemy z czasem narastają. Potrafi motywować ludzi do pracy po godzinach, nawet gdy nie jest ich formalnym przełożonym. Dostrzega potencjalne zagrożenia dla projektu, które inni by zignorowali. Logicznie przydziela zadania. Potrafi walczyć o fundusze i dobrych specjalistów. Buduje wokół projektu porozumienie: nie pozwala, by jego zespół pracował nad czymś, co nie będzie zaakceptowane przez decydentów. Jest naciskany z wszystkich stron, a mimo to potrafi ukończyć projekt, nie powodując trwałych konfliktów. Dowiedz się:

 • jak stworzyć wstępną koncepcję projektu, jakich ludzi dobrać do zespołu projektowego,
 • jak zapewnić projektowi poparcie decydentów,
 • jak stworzyć dobry plan projektu, nie odkładając problemów na później,
 • jak zarządzać czasem ludzi zaangażowanych w projekt,
 • jak rozstrzygać konflikty powstające wokół projektu,
 • jakimi kryteriami oceniać sukces projektu,
 • co dzieje się z projektami, które wymykają się spod kontroli,
 • jak kontrolować koszty projektu.

Zmiany w gospodarce pociągają za sobą zmiany w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami. Menedżerowie wyższych szczebli zmieniają sposób kierowania firmami, a kierownicy projektów – sposoby zarządzania projektami. Wiele narzędzi i metod, wykorzystywanych jeszcze całkiem niedawno, dziś okazuje się zbędnymi i przestarzałymi reliktami. W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnicami pomiędzy procesami i projektami. Poznają fazy przygotowania, definiowania, realizacji i zamykania projektów. Obejmuje to zarówno zasady właściwego definiowania celu, doboru kryteriów jego osiągnięcia, istniejących ograniczeń (czas, jakość, pieniądze oraz długookresowa satysfakcja klienta), możliwych sposobów działania oraz zabezpieczania niezbędnych zasobów. W trakcie treningu jego uczestnicy opanują techniki i sposoby harmonogramowania, podziału pracy oraz znajdowania i optymalizowania ścieżki krytycznej. Zapoznają się oni również z technikami zarządzania zespołem projektowym, aby skutecznie skracać czas realizacji projektów oraz optymalnie wykorzystywać zasoby.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge