Komunikacja

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z trudnościami w komunikowaniu się w różnych sytuacjach społecznych, kształtowanie umiejętności pokonywania tych barier poprzez ćwiczenia. Znajdziesz informacje na temat zasad i przebiegu porozumiewania się (asertywność, motywacje), planowania i podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów i sposobów radzenia sobie ze stresem. Szereg ćwiczeń ilustruje teorię i umożliwia nabycie określonych umiejętności.

Szkolenie podejmuje temat komunikowania się w pracy menadżera. Odpowiada na pytania:

– jaką rolę odgrywa  komunikowanie się w organizacji

– czym jest komunikacja interpersonalna

– jakie powinien posiadać umiejętności menedżer niezbędne w komunikowaniu się

– w jaki sposób pokonać bariery w komunikowaniu się

Uczestnik szkolenia będzie skutecznie radził sobie z wyrażaniem siebie, będzie osiągał zamierzony cel i wydajnie współpracował w zespole. Szkolenie podejmuje temat komunikowania się w pracy menadżera. Odpowiada na pytania:

– jaką rolę odgrywa  komunikowanie się w organizacji

– czym jest komunikacja interpersonalna

– jakie powinien posiadać umiejętności menedżer niezbędne w komunikowaniu się

– w jaki sposób pokonać bariery w komunikowaniu się

Uczestnik szkolenia będzie skutecznie radził sobie z wyrażaniem siebie, będzie osiągał zamierzony cel i wydajnie

 

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

Komunikacja nie językowa (niewerbalna) jest integralną częścią każdej interakcji społecznej. Komunikaty poza słowne przenoszące informacje, zwłaszcza o emocjach i postawach, są w dużej mierze nie uświadamiane. Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się, jak na ludzkie zachowania wpływają emocje, czego można się dowiedzieć z ułożenia dłoni, sposobu poruszania się oraz mimiki twarzy. Nauczysz się kontrolować własne gesty i rozpoznawać stosunek innych ludzi do siebie.

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej
 • Kształtowanie własnego terytorium
 • Zależność między emocjami i zachowaniem
 • Interpretacja sygnałów ciała
 • Rozpoznawanie agresji i chęci dominacji
 • Analiza charakteru pisma
 • Komunikacja niewerbalna w miejscu pracy
 • Rozpoznaj emocje na podstawie mowy ciała
 • Odczytuj i właściwie interpretuj sygnały wysyłane przez innych
 • Kontroluj własne zachowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na różnych stanowiskach , niezależnie od sektora działań. Pozwala sprawniej funkcjonować w otoczeniu i rozpoznawać często niezbędne przesłanki  odnajdywane w  całym procesie pracy firmy.

 

AUTOPREZENTACJA – świadomie kieruj wrażeniem, jakie wywierasz na innych.

Szkolenie to pozwoli Ci dowiedzieć się jak stworzyć najlepszy wizerunek.Autoprezentacja to świadome kierowanie wrażeniem jakie wywieramy na innych, czyli próba pokazywanie się takim, jakim chcę, żeby mnie inni widzieli i wszyscy to robimy chociaż raz na jakiś czas…  Szkolenie to odpowie na pytanie, w jaki sposób zjednać sobie ludzi poprzez uniwersalne sposoby zwiększania swojej atrakcyjności. Zawarte są tutaj również techniki autoprezentacji w procesie selekcji, czyli w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy nauczą się jak prezentować siebie werbalnie jak i nie werbalnie w rozmowie. Autoprezentacja dotyczy szeroko pojętego savoir-vivre’u – w tym zakresie mieści się również kwestia ubioru.

 

Jako uczestnik tego szkolenia zdobędziesz wiedzę w jaki sposób profesjonalnie się zaprezentować i efektywnie użyć swoich atutów w osiągnięciu zamierzonego celu.Szkolenie to polecamy szczególnie osobom związanym z prowadzeniem działań opartych na wizerunku, gdyż dobrze skonstruowany obraz samego siebie, niejednokrotnie jest gwarancją sukcesu.

Poza tym zapewnia, dobre samopoczucie i jest zewnętrzną oznaką szacunku do innych i do siebie samego.

 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Szkolenie, dzięki któremu opanujesz umiejętności profesjonalnego przygotowania i prowadzenia prezentacji – zgodnie z założonymi celami.Dowiesz się, jak wykorzystać osobiste predyspozycje do budowania indywidualnego i skutecznego stylu prowadzenia prezentacji. Poznasz techniki aktywizacji słuchaczy. Opanujesz metody radzenia sobie ze stresem. Nauczysz się wykorzystywać efektywnie różne sposoby komunikacji interpersonalnej.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • Skutecznie radzili sobie z emocjami, jakie wywołuje w nich publiczne wystąpienie
 • Skutecznie radzili sobie z emocjami, jakie pojawią się wewnątrz grupy podczas wystąpienia
 • Potrafili radzić sobie ze stresem przed wystąpieniem i w jego trakcie
 • Potrafili komunikować się w sposób niewerbalny
 • Potrafili wykorzystać narzędzia techniczne i sprzęt multimedialny na potrzeby wystąpienia (rzutniki, laptopy)
 • Potrafili wykorzystać głos (barwę, tempo mowy, modulację) do efektywnego przekazania treści i dostosować go do grupy słuchaczy
 • Potrafili przygotować miejsce pracy przed wystąpieniem i materiały potrzebne do wystąpienia
 • Znały strukturę wystąpienia publicznego (jego etapy) i potrafiły umiejętnie przygotować scenariusz takiego wystąpienia
 • Potrafiły dostosować wygląd (np. strój) i sposób zachowania (np. wypowiedzi) do audytorium.
 • Wzmocnią poczucie własnej wartości
 • aktywna synchronizacja jako zmienny element budowy wizerunku
 • poziomy kształtowania wizerunku
 • kontakt wzrokowy i prawidłowa postawa ciała i ustawienie prezentera w przestrzeni
 • gestykulacja a akcentowanie treści i dostosowanie treści do poziomu odbiorcy przekazu
 • wykorzystanie emocji własnych oraz odbiorcy i wzbogacanie przekazu: grafika, dźwięki, dialogi, pytania itp.
 • dobór ubioru i stylizacja i technika mówienia
 • osobiste przekonania, wartości, tożsamość i misja a budowa wizerunku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge