Psychoterapia dla pracowników

Profesjonalne usługi psychoterapii krótkoterminowej dla pracowników.

Oferujemy specjalistyczną pomoc psychologiczną skoncentrowaną wokół rozwiązania problemów indywidualnych Twoich pracowników. Udzielamy pomocy osobom doświadczającym trudności zarówno w środowisku pracy jak i tym których problemy osobiste, dezorganizują funkcjonowanie i negatywnie wpływają na efektywność i jakość wykonywanej pracy.

Obecnie pracownicy borykają się z ogromną ilością indywidualnych problemów w pracy: problemy z poczuciem braku kompetencji, odpowiedzialnością, komunikacją, stresem, asertywnością. Jednocześnie często nie mają się do kogo zwrócić w firmie o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów indywidualnych. Pracownicy często wysyłani są na szkolenia, które nie są odpowiedzią na indywidualny problem, zwiększają oni pozornie swoje kompetencje lub podnoszą je w innym zakresie, a tak naprawdę problem, który się manifestuje zostaje nierozwiązany a wręcz narasta.

W takiej sytuacji pomoc terapeuty jest pożądana już na etapie identyfikowania problemu danej osoby, co zaoszczędza koszty zarówno finansowe jaki i inne niematerialne koszty, które musi ponosić firma. Psychoterapia dla pracowników jest najlepszą odpowiedzią na pojawiające się problemy indywidualne zamiast kupowania szkolenia dla managerów.

Jaki rodzaj problemów wymaga specjalistycznej pomocy terapeutycznej?

 • problemy w relacjach z innymi pracownikami, przełożonymi
 • problemy z identyfikowaniem źródła stresu w środowisku pracy ( czasami wcześniejsze doświadczenia osobiste wpływają na to, że pracownik odbiera daną sytuację jako wysoce stresującą – pomoc terapeuty jest ukierunkowana na odkrycie tych doświadczeń, co umożliwia zmniejszenie poziomu stresu i poradzenie sobie z tą sytuacją zawodową)
 • problemy z komunikacją (psychoterapeuta pracuje nad zidentyfikowaniem destrukcyjnych przekonań pracownika na temat siebie lub środowiska pracy, utrudniających współpracę)
 • problemy z poczuciem odpowiedzialności (psychoterapeuta pomaga odkryć ograniczające przekonania wpływające na rozumienie własnego zakresu odpowiedzialności, co może powodować zwiększoną liczbę konfliktów w zespole, trudności w realizacji terminów wykonania własnych zadań)
 • uzależnienia, nałogowe zachowania
 • niekonstruktywne radzenie sobie ze stresem ( terapeuta pomaga rozpoznać głębszy problem wymagający indywidualnej pracy dotyczący ucieczkowych mechanizmów obronnych)
 • niewystarczające kompetencje w radzeniu sobie ze stresem
 • problemy z motywacją (terapeuta indentyfikuje przekonania związane z rozwojem w pracy i podejmowaniem nowych wyzwań)
 • problem z tym jak rozmawiać z pracownikami, których podejrzewamy o uzależnienie
 • głębsze problemy psychologiczne takie jak uzależnienia, mogą zmniejszać potencjał pracownika i budzić jego silną frustracje do pracy, terapeuta może pomóc odkryć te zależność, dzięki czemu pracownik może podjąć świadomy wybór, co chce z tym zrobić i w jaki sposób poradzić sobie z frustracją, która go dotyka w sposób konstruktywny. Mechanizmy uzależnień sprawiają, że pracownik ma poczucie, że nie może się zwrócić do nikogo po pomoc i nie widząc swojego problemu, osoba taka przypisuje mylnie błędy innym osobom, przełożonym, współpracownikom. Terapeuta w takiej sytuacji może pokazać pracownikowi, co może zyskać zajmując się tym problemem.
 • zaburzenia osobowości utrudniające współpracę w zespole i realizowanie zadań.