Dorota Kobierska

Dorota Kobierska psychoterapeuta Nazywam się Dorota Kobierska. Jestem trenerem rozwoju osobistego, coachem oraz psychoterapeutą.

Łączę wiedzę i umiejętności HR’owe, coachingowe oraz psychoterapeutyczne. Posiadam doświadczenie zawodowe w obszarze rekrutacji, szkoleń oraz przy tworzeniu programów rozwojowych dla kadry kierowniczej.  Jestem certyfikowanym coachem Multi-Level Coaching, Praktykiem i Mistrzem NLP, trener biznesu oraz psychoterapeutą po szkoleniu w nurcie Neurolingwistycznej Psychoterapii – obecnie w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas stażu w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego oraz na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Grupie Medycznej Vertimed. Ukończyłam Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kierunku Psychologia w Zarządzaniu oraz Stocholm University, gdzie zdobywałam wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz biznesu.

W swojej pracy wspieram osoby w rozwoju osobistym i zawodowym. Moimi klientami korzystającymi z usług HR oraz coachingu są zarówno managerowie stojący w obliczu zmian i wyzwań zawodowych jak i osoby będące na początku swojej kariery zawodowej. Wspieram klientów w rozwoju, planowaniu i osiąganiu celów. Natomiast jako psychoterapeuta specjalizuję się w terapii indywidualnej osób potrzebujących wsparcia w trudnych momentach życia, kryzysach, doświadczających problemów w relacjach z innymi ludźmi oraz odczuwających stany depresyjne i zaburzenia nastroju.

Współpracuje z klientami w zakresie:

🔶 Konsultacji HR;

🔶 Coachingu kariery oraz life coachingu;

🔶 Psychoterapii.

 

Serdecznie zapraszam osoby, które:

– potrzebują wsparcia w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
– chcą zaplanować swoją ścieżkę kariery uwzględniając predyspozycje osobiste, doświadczenie, kwalifikacje i zainteresowania,
– chcą odzyskać pewność siebie,
– chcą zwiększyć poczucie własnej wartości,
– chcą lepiej radzić sobie ze stresem,
– doświadczają wypalenia zawodowego,
– chcą lepiej zarządzać swoim czasem,
– chcą stać się bardziej asertywni,
– odczuwają spadek motywacji do działania,
– chcą poprawić swoje reakcje z bliskimi,
– mają poczucie odrzucenia i osamotnienia,
– przeżywają kryzys wartości,
– cierpią z powodu obniżonego nastroju i depresji,
– potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych,
– stoją w obliczu zmian życiowych (np. koniec studiów, zmiana pracy, podjęcie nowych ról społecznych lub zawodowych),
– szukają swojej drogi życiowej.