Budowanie zespołu

„Gdyby zarządzanie zespołem porównać do budowy domu, to etap tworzenia zespołu odpowiada rysowaniu projektu i stawianiu fundamentów. Jeżeli zrobimy to źle, a nie zauważymy tego w porę, wszystko, co zrobimy dalej, będzie błędne. Dom będzie ułomny albo nawet przyjdzie nam go rozbierać aż po piwnice. Zbudowaniem zespołu jest podobnie – jeżeli źle dobierzemy członków tego zespołu, to potem mimo najlepszego ich szkolenia i optymalnego motywowania rezultaty mogą być mierne. Jeżeli zaś źle zbudujemy kulturę pracy zespołowej, kulturę organizacyjną zespołu, jej zmiana zajmie nam lata.”                                                                          Rafał Szczepanik

BUDOWANIE ZESPOŁU

Budowanie zespołu to dosyć naturalny proces, który dzięki wsparciu z zewnątrz, przyśpiesza ten proces i ukierunkowuje go tak, że osiągamy doskonale działającą grupę. Osoby darzą się wysokim zaufaniem, wykonują pracę efektywnie, a komunikują się w sposób otwarty. Zespół szybko przystosowuje się do zmian i może osiągać nowe cele.  Zespoły z którymi pracujemy są na różnych etapach tworzenia się i w zależności od tego w której fazie są w momencie planowania szkolenia, spotkanie jest  dopasowane do określonej fazy i ukierunkowywane na osiągnięcie najwyższego poziomu współpracy i efektywności. Proponujemy Państwu przygotowanie dobranego do grupy programu oraz przeprowadzenie i organizację całego przedsięwzięcia.

TRENING MOTYWACYJNY

Proponowany program „Treningu motywacyjnego” składa się ze spotkań, na których przede wszystkim podejmowany jest temat motywacji uczestników, elementy formowania się zespołu,  podstawowy proces jakim jest współpraca oraz kwestia zaufania do swojego zespołu, otwartej komunikacji i zaangażowania uczestników w realizację zadań i celów firmy. Aby  trening  był jak najbardziej efektywny, najlepiej jest zdefiniować wraz z Coachem / Trenerem priorytetowe cele uczestników i członków zespołu. Co jest ważne, aby zespół był zmotywowany do pracy i do współpracy? Podczas spotkania przeprowadzany jest zespołowy Coaching, dzięki któremu jego członkowie są zmotywowani do pracy na rzecz swojej firmy, widzą sens w tym co robią, odkrywają jak istotnym elementem są w procesie tworzenia i działania przedsiębiorstwa. Uczestnicy uświadamiają sobie swoją rolę i odnajdują misję w swoim działaniu. Uczą się jak ważna jest współpraca między członkami zespołu, co składa się na tę współpracę i jak wdrażać te umiejętności podczas wykonywania codziennych zadań.

Istotną rolę odgrywa w tym procesie Coach / Trener, który kieruje tak coachingiem/ treningiem, aby motywować uczestników, inspirować ich do działania i większych osiągnięć. To proces szkolenia i określania celów pracowników w jego miejscu pracy oraz wsparcie w usuwaniu barier uniemożliwiających optymalne działanie, jakim mogą być np. konflikty czy błędy komunikacyjne.

Trening koncentruje się w obszarach:

Motywacja i zaangażowanie

Współpraca.

Otwartość i komunikacja.

Zaufanie i szacunek w zespole

Wspólne zasad działania i wartości zespołu.

Dobrze sformułowany cel.

Wyłonienie jasnej dla wszystkich, spójnej i, co najważniejsze, wspólnej wizji zespołu.

Zmiana przekonań na temat działania razem.

Tożsamość członka zespołu.

Satysfakcja z wykonywanego zadania.

 

OUTDOOR

Projekty typu outdoor opierają się na ruchu i kinestetyce. Są to przedsięwzięcia, które realizują zamysł różnego tematu szkoleń poprzez ćwiczenia na zewnątrz, ćwiczenia w terenie. Treningi odbywają się na różnych poziomach trudności, odpowiednio przygotowanych według życzeń klienta. Do wyboru  są również przestrzeń w której pracujemy, czyli na lądzie (jazda czołgiem, quady, strzelanie z broni palnej, off-road, paintball) w powietrzu (lot szybowcem, loty śmigłowcem, skoki spadochronowe, skoki tandemowe) i w wodzie (survival w wodzie, ratownictwo morskie, szybkie łodzie motorowe, żagle/regaty, kajaki). Przeciętny człowiek zapamiętuje 5%tego, co usłyszy, 20%tego, co zobaczy, ale aż 80% tego, co zrobi i doświadczy na własnej skórze. Nauka przez doświadczenie to właśnie edukacja poprzez działanie i odczuwanie.

Oferujemy szkolenia typu

Pleasure –ćwiczenia odbywają się na wysokości maksymalnie 2 metrów nad ziemią, zabawy ruchowe są nieskomplikowane i przyjemne. Ćwiczenia nie powodują zmęczenia fizycznego i nie podnoszą poziomu adrenaliny.

  • Adventure –szkolenia zawierają ćwiczenia podnoszące nieco poziom adrenaliny, ćwiczenia nie wymagają szczególnej sprawności fizycznej (łatwa wspinaczka, zjazdy na linach)
  • Extreeme –szkolenie zawiera dużą dawkę adrenaliny i wymaga pewnej kondycji fizycznej, przy jednoczesnym braku wymagań od uczestników umiejętności typowych dla danego działania czy znajomości zasad bezpieczeństwa.

Szkolenia typu outdoor mają często specyficzne zastosowanie i mogą służyć do ukształtowania otwartości na zmiany, wprowadzenia zmian strategicznych, kreowania wizerunku pracodawcy oraz przeprowadzania „planning factory” czyli kombinatu planistycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge